כשרות ואישורים

הרימונים ללא חשש ערלה טבל ושביעית
היתר מכירה
ובהשגחת הרבנות הראשית לישראל